Ban biên tập

Hội đồng Biên tập

TS. Đoàn Trung Kiên, Trường Đại học Luật Hà Nội

TS. Chu Mạnh Hùng, Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Tô Văn Hoà, Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Lê Minh Tâm, Hội Luật gia Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà, Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Trương Quang Vinh, Trường Đại học Luật Hà Nội

TS. Trần Quang Huy, Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Phạm Hồng Thái, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Trường Đại học Luật Hà Nội

GS.TS. Belikova Ksenia, Đại học RUDN, Liên bang Nga

GS.TS. Hanns Christian Salger, Đại học Goethe, CHLB Đức

GS.TS. Hiroshi Matsuo, Đại học Keio, Nhật Bản

GS.TS. Jürgen Simon, Đại học Lüneburg, CHLB Đức

GS.TS. Manfred Wandt, Đại học Goethe, CHLB Đức

GS.TS. Sean Cooney, Đại học Melbourne, Úc

GS.TS. Victor Ramjar, Đại học Victoria, Canada

GS.TS. Xavier Groussot, Đại học Lund, Thụy Điển

GS.TS. Xuan-Thao Nguyen, Đại học Washington, Hoa Kỳ

GS. Patrick Gaughan, Trường Luật, Đại học Akron, Hoa Kỳ

GS. Richard Wu, Khoa Luật, Đại học Hồng Kông

GS. Zhou YiqingViện Luật châu Á – Thái Bình Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc

PGS.TS. Nguyễn Bá Bình, Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí, Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ, Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu, Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Dương Đăng Huệ, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Văn Quang, Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao, Học viện Ngoại giao Việt Nam

TS. Hoàng Ly Anh, Trường Đại học Luật Hà Nội

TS. Nguyễn Văn Cương, Viện Khoa học pháp lí, Bộ Tư pháp

TS. Trần Thái Dương, Trường Đại học Luật Hà Nội

Tin liên quan

Không có kết quả !